Recognition ng Staff

Ang mga dedikadong tauhan ng Charles R. Drew University of Medicine at Science ay may mahalagang papel sa pagtupad sa Mission ng Unibersidad: Upang magsagawa ng edukasyon, pananaliksik at mga serbisyo sa klinika sa konteksto ng pakikipag-ugnayan ng komunidad upang sanayin ang mga propesyonal sa kalusugan na nagtataguyod ng kagalingan, nagbibigay ng pangangalaga sa kahusayan at pakikiramay at ibahin ang kalusugan ng mga kulang na komunidad. Ang Programa ng Pagkilala sa Mga Tauhan ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang makilala ang dedikasyon ng isang kawani, pangako at kontribusyon sa lakas, tagumpay at reputasyon ng Unibersidad.

Mangyaring kumpletuhin ang impormasyon sa ibaba, lagdaan at ipadala ang anumang karagdagang mga materyal na suportado sa Kagawaran ng Human Resources, 1731 E. 120th, COBB 296 St. Los Angeles, CA 90059 o email sa hrdept@cdrewu.edu.