Mga Paghirang at Mga Pag-promote

Ang Committee on Appointments and Promotions ay nagsusuri ng batas at nagrerekomenda ng patakaran sa antas ng unibersidad sa pangangalap, appointment, at pag-promote ng mga guro ng Senado at iba pang mga tauhan ng akademiko (pandagdag at klinikal).

Proseso ng Paggawa ng Desisyon ng CDU A&P
Pangkalahatang Rekomendasyon para sa Patakaran at Pamamaraan
Mga Mungkahi para sa Pagsusulat ng Mga Sulat ng Rekomendasyon

Pagsapi sa Komite 2021 -2023

Eleby Washington, MD, Tagapangulo 
Propesor at Tagapangulo
Dept. of Surgery
Tagapangulo, Lupon ng Lupon ng Faculty, COM

Mayer Davidson, MD, Vice Chair
Propesor V
Internal Medicine
Dibisyon ng Endocrinology, COM

Nestor Gonzalez-Cadavid, PhD
Guro
Dept. of Medicine, COM

Lola Ogunyemi, PhD, Pangulo
Associate Professor
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM
Direktor, Sentro para sa Biomedical Informatics

Enrico A. Rodrigo, PhD
Associate Professor
Department of General Studies, COSH

Victor Chaban, PhD, MS
Guro
Dept. of Health and Life Sciences, COSH
Dept. of Internal Medicine, COM

Sharon Cobb, PhD, MSN, PHN, RN
Assistant Professor
RN-BSN Program, SON

Robert A. Jenders, MD, MS, FACP, FACMI
Guro
Internal Medicine, COM
Co-Director, Center for Biomedical Informatics

William Shay, PhD, Non-Voting
Associate Provost, ALO, DIO
Opisina ng Provost