Mga Programa at Pagtatasa

Ang Komite sa Mga Programa at Pagtatasa ay gumagabay sa pagpapatupad ng mga patakaran na nagpapabilis sa epektibong programa, kolehiyo, at pagtatasa ng kinalabasan ng mag-aaral sa buong unibersidad. Ang charter ng komite ay kinabibilangan ng: (i) pagsubaybay sa mga pambansang pamantayan sa pagtatasa ng kinalabasan ng mag-aaral, (ii) pagtiyak na ang mga plano sa pagtatasa sa antas ng programa at kolehiyo ay nakatali sa mga layunin sa pag-aaral ng mag-aaral sa buong unibersidad, (iii) paggawa ng mga rekomendasyon para sa mga pagbabago sa programa, kolehiyo, o mga plano sa pagtatasa sa unibersidad batay sa mga estratehiko at akademikong plano ng unibersidad, (iv) paggawa ng mga rekomendasyon para sa mga pagpapabuti sa imprastraktura ng unibersidad upang suportahan ang epektibong pag-aaral ng mag-aaral at angkop na standardized assessment sa pag-aaral ng mag-aaral, at (v) pagsusuri at gumawa ng mga rekomendasyon para sa bagong kurikulum at panukala ng programa. Sinuri at inirerekomenda ng komite ang batas sa Konseho sa pagtatatag, pagbabago, at paglilipat ng mga admission, pinansiyal na tulong, mga pagbabago sa kurikulum, at mga kinakailangang antas ng mga kagawaran, kolehiyo, at mga programa ng pagtuturo.

Committee Membership 2017-2019

Magda A. Shaheen, PhD, MPH, MS, FACE, Chair
Associate Professor
Dept. of Surgery, COM

Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD
Guro
Dept. of Psychiatry
Chair, Medical Student Research
Direktor ng Pananaliksik, Psychiatry Residency Training Program, COM

Shanika Boyce, MD, FAAP
Assistant Professor
Kagawaran ng Pediatrics, COM

Monica G. Ferrini, PhD
Associate Professor
Tagapangulo, Dept. of Health & Life Sciences, COSH

Ma Recanita Jhocson, MSN, NP-C, BSN, RN, LNC
Direktor, programa ng NP
Assistant Professor
FNP & Psych NP Programs, SON

Glenda Lindsey, MD
Assistant Professor
Dept. of Pediatrics, COM

Mariles Rosario, MSN, NP-C, RN
Assistant FNP Program Director
Assistant Professor, SON