Mga Programa at Pagtatasa

Ang Komite sa Mga Programa at Pagtatasa ay gumagabay sa pagpapatupad ng mga patakaran na nagpapabilis sa epektibong programa, kolehiyo, at pagtatasa ng kinalabasan ng mag-aaral sa buong unibersidad. Ang charter ng komite ay kinabibilangan ng: (i) pagsubaybay sa mga pambansang pamantayan sa pagtatasa ng kinalabasan ng mag-aaral, (ii) pagtiyak na ang mga plano sa pagtatasa sa antas ng programa at kolehiyo ay nakatali sa mga layunin sa pag-aaral ng mag-aaral sa buong unibersidad, (iii) paggawa ng mga rekomendasyon para sa mga pagbabago sa programa, kolehiyo, o mga plano sa pagtatasa sa unibersidad batay sa mga estratehiko at akademikong plano ng unibersidad, (iv) paggawa ng mga rekomendasyon para sa mga pagpapabuti sa imprastraktura ng unibersidad upang suportahan ang epektibong pag-aaral ng mag-aaral at angkop na standardized assessment sa pag-aaral ng mag-aaral, at (v) pagsusuri at gumawa ng mga rekomendasyon para sa bagong kurikulum at panukala ng programa. Sinuri at inirerekomenda ng komite ang batas sa Konseho sa pagtatatag, pagbabago, at paglilipat ng mga admission, pinansiyal na tulong, mga pagbabago sa kurikulum, at mga kinakailangang antas ng mga kagawaran, kolehiyo, at mga programa ng pagtuturo.

Pagbabago sa Proseso ng Pagsusuri sa Kurso ng Akademikong Akademya

Pagsapi sa Komite 2021 -2023

Magda A. Shaheen, PhD, MPH, MS, FACE, Chair
Associate Professor
Dept. of Surgery, COM

Ma Recanita Jhocson, MSN, NP-C, BSN, RN, LNC, Pangalawang Tagapangulo
Direktor, programa ng FNP
Assistant Professor
FNP, ANAK

 

Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD
Guro
Dept. of Psychiatry
Chair, Medical Student Research
Direktor ng Pananaliksik, Psychiatry Residency Training Program, COM

Shanika Boyce, MD, FAAP
Assistant Professor
Kagawaran ng Pediatrics, COM

Glenda Lindsey, MD
Assistant Professor
Dept. of Pediatrics, COM

Mariles Rosario, MSN, NP-C, RN 
Assistant FNP Program Director
Assistant Professor, SON

Noe R. Chavez  

Noe R. Chavez, Ph.D.
Assistant Professor
Dept. of Public Health Public, COSH

Noe R. Chavez  

Monica G. Ferrini, MS, Ph.D
Assistant Professor at Chair 
Dept. of Health and Life Sciences, COSH