Ad Hoc Budget, Pananalapi, at Pag-unlad

Ang Komite ng Senado sa Budget, Pananalapi, at Pag-unlad ay tumutulong sa pangangasiwa ng CDU na bumuo ng taunang badyet ng Unibersidad, susuriin ito bago isumite sa Lupon ng mga Tiwala, at ginagawa ang parehong para sa anumang mga pagbabago sa ibang pagkakataon. Ang komite ay nag-aaral at gumagawa ng mga rekomendasyon sa mga problema at prospect ng pribado at pampublikong pondo at sa mga paraan upang mapakilos at mag-coordinate ang pakikilahok ng mga miyembro ng faculty sa pagtulong sa pagkuha ng pondo.

Committee Membership 2019 - 2021

Sheba George, PhD, Tagapangulo
Assistant Professor
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

 

 

Eva McGhee, PhD, MS, FCOD, Pangalawang Tagapangulo  
Assistant Professor
Dept. of Internal Medicine, COM

 

Si Danielle Campbell, MPH
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Ma Recanita Jhocson, MSN, NP-C, BSN, RN, LNC,
Direktor, programa ng FNP
Assistant Professor
FNP, ANAK

Enrico A. Rodrigo, PhD
Associate Professor
Department of General Studies, COSH

  Elizabeth Baskerville, Hindi Pagboto
Chief Financial Officer

Alexander Amon Rodgers, MD, MPH
Klinikal Assistant Professor
Dept. of Family Medicine, COM