Board of Trustees

Profile ni John BaackesJohn Baackes

CEO, LA Care Health Plan

Si John Baackes ay Chief Executive Officer ng LA Care Health Plan, ang pinakamalaking pampublikong pinamamahalaang planong pangkalusugan sa bansa na naglilingkod sa mahigit dalawang milyong miyembro. Ang LA Care ay nakatuon sa pagbibigay ng access sa de-kalidad at abot-kayang pangangalagang pangkalusugan para sa mga residente ng County ng Los Angeles sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa sa saklaw ng kalusugan, kabilang ang Medicaid, LA Care Covered™ (California Health Benefit Exchange), LA Care Cal MediConnect Plan, at PASC-SEIU Plano sa Pangangalagang Pangkalusugan ng mga Manggagawa sa Bahay.   

Si Mr. Baackes ay nagdadala ng higit sa 40 taong karanasan sa pangangalagang pangkalusugan. Bago sumali sa LA Care, nagsilbi siya bilang presidente ng AmeriHealth Caritas VIP Plans na nakabase sa Philadelphia kung saan pinangasiwaan niya ang unit ng negosyo ng Medicare Advantage. Bago ang posisyong iyon, si Mr. Baackes ay CEO ng Senior Whole Health sa Cambridge, MA, isang boluntaryong plano sa pangangalagang pangkalusugan para sa higit sa 10,000 na mga nakatatanda na mababa ang kita sa Massachusetts at New York.  

Kasalukuyan siyang naglilingkod sa mga board ng America's Health Insurance Plans (AHIP), Medicaid Health Plans of America (MHPA), California Association of Health Plans (CAHP), at Local Health Plans of California (LHPC). 

Sa kabuuan ng kanyang karera, nagsilbi si Mr. Baackes sa ilang mga tungkulin sa pamumuno ng ehekutibo sa buong industriya ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang Senior Vice President para sa Group Health Incorporated sa Albany, NY; Pangulo ng Northeast Division ng Kaiser Permanente sa Latham, NY; at CEO ng Community Health Plan, nasa Latham din.  

Si Mr. Baackes ay mayroong bachelor's degree mula sa Southern Illinois University, Carbondale, at tubong Evanston, IL.