Mga Patakaran at Pamamaraan sa Website

Mga Naaangkop na Online na Gawi sa CDU 

Ang Charles R. Drew University of Medicine and Science ay nagpapanatili ng bukas na portal para sa mga dokumentong patakaran sa antas ng unibersidad at pamamaraan. Ang portal na ito ay nagbibigay ng access sa mga tukoy na mga dokumento ng patakaran na nakapangkat sa pamamagitan ng mga lugar ng pagpapatakbo.

Ang anumang mga katanungan at / o mga update sa isang partikular na patakaran ay dapat na ipadala sa policy@cdrewu.edu.

Mga Patakaran sa Pamamaraan