mga guro

Pagkahulog ng Profile sa Faculty 2020 (Nob. 1, 2020)
Kabuuang Faculty: 382
185 buong at part-time na guro, at 197 boluntaryong guro
Kabuuang Guro sa Pagtuturo ng Buong Oras: 63
% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Babae: 65%
% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Mga Tao ng Kulay: 63%

I-update ang Mga Pahina ng Katotohanan at Mga Larawan 6/10/2021