mga guro

Bumagsak ang Profile ng Faculty 2019 (Nob. 1, 2019)
Kabuuang Faculty: 376
174 buong at part-time na guro, at 202 boluntaryo na guro
Kabuuang Guro sa Pagtuturo ng Buong Oras: 55
% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Babae: 64%
% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Mga Tao ng Kulay: 64%

Mga Application at Pagtanggap, Fall 2016

I-update ang Mga Pahina ng Katotohanan at Mga Larawan 2/21/2020