Laki ng Klase

Undergraduate Student-faculty Ratio, Fall 2019
Mga mag-aaral sa bawat guro: 8: 1 (full-time, bayad, instructional faculty)

Porsiyento ng mga undergraduate na kurso na may mas kaunti sa mga mag-aaral ng 30: 94%
Porsiyento ng mga undergraduate na kurso na may mas kaunti sa mga mag-aaral ng 50: 100%