Mga Opisyal ng Unibersidad

Executive Management Team

  • David M. Carlisle, MD, PhD Pangulo at Punong Tagapangasiwa
  • Deborah Prothrow-Stith, MD Pansamantalang Provost at Dean, Kolehiyo ng Medisina
  • Carl A. McLaney, MPA Bise Presidente ng Pangangasiwa at Inprastraktura
  • Angela L. Minniefield, MPA Senior Vice President, Advancement at Operations
  • Jay Vadgama, PhD Bise Presidente Para sa Pananaliksik at Pangangalagang Pangkalusugan
  • John W. Patton, Jr., Esq. Pangkalahatang Payo at Kalihim ng Lupon ng Mga Tagapangasiwa
  • Sylvia Drew Ivie, JD Espesyal na Katulong sa Pangulo para sa Mga Relasyong Pangkomunidad