Mga Pagkakataon para sa Propesyonal na Pag-unlad

Disenyo ng Kurso

  • Marka ng Marka ng Kalidad 1

Kahusayan sa Pagtuturo

Data-drivenn Coaching

Pagtatasa sa Sarili

  • Mga Kakayahan sa Pagtuturo sa Online
  • Pagtuturo ng Perspective Inventory
  • Learner Autonomy Profile
  • Katangian ng Emosyonal na Katalinuhan

Pamigay

  • Tumawag para sa mga Panukala: Pagkakaiba-iba, Equity, at Inclusive (DEI) Spirit Video Development Grant ($ 500- $ 1000 / napiling proyekto): Ang pakikipagtulungan ng CDU mula sa Opisina ng Pagsunod, EEO at Pagkakaiba-iba (OCED), ang Opisina ng Legal Affairs (OLA), at OFDA ay malugod na tatanggapin ng guro, kawani, at mag-aaral ng CDU-misyon Mga aktibidad na may katuturan (inaasahang magbubukas sa Spring 2022)

     

Trulli

Mga Pagkakataon sa Taunang Pagkilala sa CDU

Pagkamalikhain at Pagbabagong Pinamumunuan ng Faculty (FCI)

Mga Gantimpala

  • Pagkilala sa Antas ng Pagkamalikhain at Pag-akma ng Pinuno ng Faculty
  • Diversity, Equity, and Inclusive (DEI) Spirit Award ($ 1,000 / kinikilalang proyekto sa video): Ang pakikipagtulungan ng CDU mula sa Office of Compliance, EEO at Diversity (OCED), Office of Legal Affairs (OLA), at OFDA ay makikilala ang pinakamahusay na gawaing isinumite ng lahat ng mga miyembro ng CDU ng guro, kawani, at mag-aaral. (inaasahang magbukas sa Spring 2022)

Sa panahon ng iyong mga proseso ng tagumpay: Magagamit ang mga konsultasyon at suporta ng OFDA.