Taunang Pagninilay

Patakaran

  • Katayuan sa Pagsunod sa Patakaran ng College / School

Sistema ng Impormasyon sa Faculty

  • Inaasahan na mag-transit sa isang bersyon ng teknolohiya noong 2022

Mga Form ng Faculty

  • Ulat sa Pag-load ng Faculty    
   
  • Pagpaplano ng Workload ng Faculty
  • Taunang Pagrepaso ng Faculty
  • Gabay sa Proseso ng Pagsusuri ng Pagsusuri ng Adjunct Faculty

(Ang CDU ay nangangailangan ng karagdagang pagsusuri ng mga guro sa bawat semestre sa pamamagitan ng isang electronic sign audit system.)

 
   
   
   

 

Pagsusuri ng Kurso

   

Pagninilay sa Mga Naunang Pagawaan (Mga pangkalahatang ideya ng pangunahing konsepto)