Board of Trustees

John Yamamoto, Esq-VP Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals

John Yamamoto, Esq

Vice President at General Counsel para sa Southern California Region ng Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals

Si John Yamamoto ay Pangalawang Pangulo at Panlalawig na Payo para sa Timog California Rehiyon ng Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals ("Kaiser Permanente"). Si John ay responsable din para sa Kaiser Permanente's Government & Community Relasyon at Mga Pakikinabang sa Komunidad. Si John ay dating katulong na pangkalahatang tagapayo at pinuno ng pagsasanay para sa seksyong Pangkalusugan at Pangangasiwa ng Pambansang Ligal na Kagawaran ng Kaiser Permanente.

Bago sumali sa Kaiser Permanente, si John ay isang abogado sa pangangalaga ng kalusugan sa pambansang law firm na McDermott, Will & Emery.

Natanggap ni John ang kanyang law degree mula sa University of Michigan at ang kanyang bachelors of science sa pampublikong patakaran at pamamahala mula sa Carnegie-Mellon University.

Si John at ang kanyang asawa na si Melinda ay naninirahan sa Manhattan Beach kasama ang kanilang dalawang anak.