Ang pangalan ko ay Jazmyn Childress, MPH, EdD, at ako ay isang mag-aaral sa programa ng Entry Level Master sa Mervyn M. Dymally School of Nursing. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makakuha ng iba't ibang degree at nagtatrabaho sa parehong pangangasiwa at edukasyon sa ospital bago magpasya na pumasok sa aking ikatlong pagbabago sa karera.

Ang mga halaga ng pagkamahabagin, integridad, at pamumuno ay ilan lamang sa mga parehong halaga ng CDU na pinahahalagahan ko ang aking puso. Pagkakaroon ng pagkakataon na makibahagi sa higit pang mga pagkakataon sa pamumuno sa pamamagitan ng pagiging boses para sa mga mag-aaral at pagbibigay-balik sa komunidad habang ginagawa ito ay isang pagkakataon na dumarating lamang sa isang karera ng mag-aaral. Isang karangalan na kumatawan sa estudyante ng CDU at ng Mervyn M. Dymally School of Nursing.