Banner ng Estado ng University 2021

Ang 2021 Estado ng Unibersidad Address naganap halos noong Huwebes, Agosto 26, 11 ng Pasipiko.  Pangulo at CEO ng CDU David David Carlisle sumasalamin sa maraming mga tagumpay sa Unibersidad habang nag-aalok ng isang sulyap sa matapang na hinaharap ng institusyon na ito. Ang kaganapan ay nagsimula sa isang pagpapakilala ng CDU Board of Trustees Chair Arthur J. Ochoa, JD, Senior Bise Presidente ng Pagsulong at Punong Opisyal ng Pagsulong para sa Cedars-Sinai Health System. 
 

Maaari mong basahin ang isang salin ng pahayag ng Estado ng Unibersidad ng Pangulong Carlisle sa pamamagitan ng pag-click dito.