Programa sa Kaligtasan ng Radiation

TUNGKOL SA KOMITO
Ang Radiation Committee ay nakatuon sa pagtiyak na ang pagsunod sa paggamit ng mga radiological na materyales para sa mga layuning pananaliksik ligtas, epektibo, at sa pagsunod sa mga regulasyon na kinakailangan.

Ang komite ay gumagamit ng proseso ng pagrerepaso ng protocol upang matiyak ang mga kinakailangan para sa mga ipinanukalang mga protocol na matupad ang mga alituntunin na itinakda at itinakda ng mga regulasyon ng radiation. Sinuri rin ng komite ang mga proseso ng pag-order at pag-iimbak ng imbentaryo na nauugnay sa pagkuha ng mga radioisotopes at sinuri din ang mga parameter at pangunahing elemento na nauugnay sa radiation review at programa ng pagsunod.

ROSTER COMMITTEE:

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa Tagapangulo ng Komite:
Dr. Shehla Pervin, PhD
Telepono: 323-563-9342
email: shehlapervin@cdrewu.edu