Aksesibilidad

Ang Unibersidad ay nakatuon sa pagbibigay ng on-line access para sa lahat, kabilang ang mga taong may kapansanan. Kung mayroon kang problema sa pag-access ng nilalaman o mga tampok sa website na ito mangyaring makipag-ugnay webmaster@cdrewu.edu.