College of Medicine

College of Science and Health

Mervyn M. Dymally School of Nursing (MMDSON)

Mga Opisina ng Negosyo

Tulong pinansyal

Hinihikayat ng CDU ang mga prospective na mag-aaral na sumunod sa mga sumusunod na deadline ng aplikasyon. Matuto Nang Higit pa

 

Ang mga patakaran ng University para sa akademikong at hindi pang-akademikong grievances ay inilathala sa University Catalog.

Ang mga indibidwal ay maaari ring makipag-ugnayan sa Bureau for Private Postsecondary Education para sa pagsusuri ng isang reklamo. Maaaring makipag-ugnay ang ahensiya sa:

Bureau for Private Postsecondary Education
1747 North Market Blvd., Suite 225
Sacramento, CA 95834
http://bppe.ca.gov/
Telepono: (916) 574-8900
Walang Bayad: (888) 370-7589
Fax: (916) 263-1897
email: bppe@dca.ca.gov
Website: bppe.ca.gov