College of Medicine

College of Science and Health

Mervyn M. Dymally School of Nursing (MMDSON)

Mga Opisina ng Negosyo

Tulong pinansyal

Hinihikayat ng CDU ang mga prospective na mag-aaral na sumunod sa mga sumusunod na deadline ng aplikasyon. Matuto Nang Higit pa

Ang mga patakaran ng University para sa akademikong at hindi pang-akademikong grievances ay inilathala sa University Catalog.

Ang mga indibidwal ay maaari ring makipag-ugnayan sa Bureau for Private Postsecondary Education para sa pagsusuri ng isang reklamo. Maaaring makipag-ugnay ang ahensiya sa:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400
Sacramento, CA 95833
http://bppe.ca.gov/
Tel: (916) 431-6959
Fax: (916) 263-1897
email: bppe@dca.ca.gov