Patakaran, Pamamaraan at Mga Manu-manong

Programa sa pag-iwas sa Pinsala at Pagkakasakit

Sa ilalim ng batas ng California, Pamagat ng 8 California Code of Regulations, seksyon 3203 ay nangangailangan ng bawat tagapag-empleyo anuman ang laki upang bumuo at magpatupad ng isang IIPP. Ang IIP Program ay tiyak lamang sa mga pinsala ng empleyado at mga sakit sa lugar ng trabaho.

Sa partikular, ang seksyon 3203 ay nangangailangan na ang plano ng tagapag-empleyo ay dapat tumugon sa walong elemento: Responsibilidad, Pagsunod, Komunikasyon, Assessment Hazard, Pagsisiyasat sa Aksidente / Exposure, Pagwawasto ng Hazard, Pagsasanay at Pagtuturo, at Pag-record ng Record. Ang Charles R. Drew University of Medicine at Science ay nagpapanatili ng isang programa na magagamit para sa pagsusuri ng lahat ng mga empleyado.

Program sa Pag-iwas sa Pinsala at Sakit (IIPP)
Emergency Response Plan