Mga Karapatan sa Edukasyong Pampamilya at Patakaran sa Pagkapribado (FERPA)

Ang Charles R. Drew University of Medicine at Science ay nakatuon sa pagtugon sa mga probisyon na itinatag sa Family Rights and Privacy Rights Act (FERPA), na pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga mag-aaral na nakatala o na dating naka-enroll sa Unibersidad. Nalalapat din ang patakarang ito sa mga prospective na mag-aaral na nagnanais na magpatala at pinasimulan ang proseso ng aplikasyon.

Hinihikayat ang mga estudyante na tumukoy sa University Catalog para sa isang kumpletong paglalarawan ng patakaran ng FERPA ng CDU at mga clause nito sa pagbubunyag, kabilang ang:

  • Pagbubunyag ng mga talaan ng edukasyon sa mga mag-aaral,
  • Pagsisiwalat ng mga tala ng edukasyon sa mga opisyal ng Unibersidad, at
  • Pagbubunyag ng mga rekord ng edukasyon sa iba pang mga estudyante o mga opisyal ng Unibersidad.