Sa ng Balita

Pebrero 2018

Program sa PA ay naka-highlight sa AAPA News Central. Mga Pagsisikap ng PA upang Tulungan ang mga Walang Tirahan sa LA Pinagtibay ng mga Regulated na Outmoded. Mag-click sa link na ito para sa buong artikulo: https://www.aapa.org/news-central/2018/02/pas-efforts-help-homeless-la-stymied-outmoded-regulations/

PA LindsayDr Martins


Disyembre 2016