Kurikulum

Kurikulum sa unang taon

Fall 1

 • MPA 500 Pathophysiology
 • MPA 501 Human Anatomy
 • MPA 502 Ang Pasyente Panayam at Standard Data Base
 • MPA 503 Mga Kasanayan sa Pagsusulit at Pamamaraan I
 • MPA 504 Pharmacology and Pharmacotherapeutics I
 • MPA 505 Professional Roles and Responsibilities
 • MPA 506 Intro sa Medical Spanish

Spring 1

 • MPA 510 Physical Diagnosis
 • MPA 511 Microbiology at Infectious Disease
 • MPA 512 Prinsipyo ng Medisina I
 • MPA 513 Mga Kasanayan at Pamamaraan sa Diagnostic II
 • MPA 514 Pharmacology and Pharmacotherapeutics II
 • MPA 515 Medical Spanish para sa PA

Tag-init 1

 • MPA 520 Prinsipyo ng Surgery at Emergency Medicine
 • MPA 521 Prinsipyo ng Obstetrics at Ginekolohiya
 • MPA 522 Prinsipyo ng Medisina II
 • MPA 523 Prinsipyo ng Pag-uugali ng Pag-uugali
 • MPA 524 Psychosocial Dynamics sa Pangangalagang Pangkalusugan
 • MPA 525 Panimula sa Electrocardiography

Kurikulum sa Ikalawang Taon - Pinagkatiwalaang Klinikal na Practice Experience (SCPE)

 • MPA 610 Internal Medicine
 • MPA 611 Emergency Medicine
 • MPA 612 Family Medicine
 • MPA 621 Surgery
 • MPA 622 Obstetrics and Gynecology
 • MPA 623 Pediatrics
 • MPA 631 Behavioral Medicine
 • MPA 632 Elective
 • MPA 633 Elective

Kurikulum sa Ikatlong Taon

Fall-III

 • MPA 640 Comprehensive Course Exam
 • MPA 641 Medical Ethics and Health Law
 • MPA 642 Medical Nutrition Therapy
 • MPA 643 Prinsipyo ng Medisina III
 • MPA 644 Research Methods