Impormasyon sa Akreditasyon

Ang Komisyon sa Pagrepaso ng Akreditasyon sa Edukasyon para sa Assistant ng Doktor (ARC-PA) ay nagbigay ng Accreditation - pansamantalang katayuan sa Charles R. Drew University of Medicine and Science Physician Assistant Program.

Akreditasyon-Ang pansamantalang ipinagkakaloob kapag ang mga plano at alok na mapagkukunan, kung ganap na ipinatupad bilang binalak, ng isang ipinanukalang programa na hindi pa nakatala sa mga estudyante ay lumilitaw upang ipakita ang kakayahan ng programa upang matugunan ang mga pamantayan ng ARC-PA o kapag ang isang programa na may hawak na Akreditasyon-pansamantalang kalagayan ay lilitaw upang ipakita ang patuloy na pag-unlad sa pagsunod sa mga pamantayan habang ito ay naghahanda para sa graduation ng unang klase (cohort) ng mga mag-aaral.

Accreditation-Provisional ay hindi tinitiyak ang anumang kasunod na katayuan ng accreditation. Ito ay limitado sa hindi hihigit sa limang taon mula sa matrikula ng unang klase.

Bukod dito, ang Charles R. Drew University of Medicine at Science ay kinikilala ng WASC Senior College at University Commission (WSCUC).