HRSA-MPH Scholarship para sa Mga Hindi Magulang na Mag-aaral (SDS) 

Ang parangal sa CDU HRSA-MPH SDS ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng MPH mula sa mga hindi gaanong representante na minorya (URM) na mga background na may kapansanan sa ekonomiya o pang-edukasyon / pangkapaligiran at nangangailangan ng pang-pinansyal, mga scholarship ng 60% ng matrikula at bayarin, at $ 1,666 para sa mga supply ng pang-edukasyon para sa unang taon ng pagpapatala sa programa ng MPH. Ang pagpapatuloy ng iskolar ay nakasalalay sa pagpapanatili ng kasiya-siyang pag-unlad ng akademiko at pangako sa paglilingkod sa mga komunidad na hindi nakakakuha ng medikal pagkatapos ng pagtatapos.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga kinakailangan sa aplikasyon, mangyaring i-email kay Dr. Sondos Islam ang HRSA-MPH-SDS Principle Investigator, at Tagapangulo ng Kagawaran ng Public Health sa Urban, sa sondosislam@cdrewu.edu.