Mga Layunin ng Programa

Sa pagtatapos ng Certificate, magagawa ng mga nagtapos na:

  • Ilapat ang mga pangunahing konsepto ng epidemiology sa pag-aaral ng mga pattern ng sakit at pinsala na inilapat sa kalusugan ng publiko
  • Ilarawan ang angkop na paraan ng istatistika para sa kritikal na pagbabasa ng mga ulat ng statistical analysis ng mga problema sa pampublikong kalusugan
  • Tukuyin ang papel na ginagampanan ng mga kadahilanang panlipunan, asal at kultural na nauugnay sa kalusugan ng populasyon
  • Tukuyin ang papel na ginagampanan ng mga kadahilanan sa kapaligiran na nakakaapekto sa kalusugan ng isang populasyon
  • Kilalanin ang mga isyu sa pangangasiwa at patakaran na nauugnay sa paghahatid, kalidad at gastos ng pangangalagang pangkalusugan