Kurikulum

Ang mga kurso sa Pangkalahatang Pag-aaral ay inaprobahan ng Komite sa Edukasyon at Akademikong Patakaran ng Kolehiyo (EAPC) at dapat bigyang-kasiyahan ang pamantayan ng Unibersidad para sa pangkalahatang mga kurso sa edukasyon. Naaayon sa pamantayang ito at sa misyon ng Unibersidad, ang coursework sa pangkalahatang programa sa edukasyon ay dinisenyo upang magbigay ng mga mag-aaral sa mga pangunahing kasangkapan para sa aktibong pag-aaral sa buong buhay at buong pakikilahok sa at pakikipag-ugnayan sa kanilang kontemporaryong mundo. Sa layuning ito, ang layunin ng Division of General Studies ay upang matiyak na ang bawat estudyante ay bumuo at nagpapakita ng pang-unawa sa at / o kasanayan sa mga sumusunod na lugar:

  • Mga nakasulat na kasanayan sa komunikasyon *
  • Mga kasanayan sa komunikasyon sa bibig *
  • Kritikal na pag-iisip*
  • Dami ng pangangatuwiran *
  • Impormasyon literacy *
  • Pang-agham na Kaalaman **
  • Mga pananaw sa intelektwal ng magkakaibang disiplina **
  • Pagkakaiba sa kultura sa pangangalagang pangkalusugan **
  • * WASC 5 Core Competencies
  • Mga Kinakailangang Breadth