Faculty at Staff

Pangangasiwa ng Pangkalahatang Pag-aaral at Pakikipag-ugnay
Telepono ng kagawaran: (323) 357-3635

Candice Goldstein, PhD, CADC-II
Tagapangulo, Kagawaran ng Pangkalahatang Pag-aaral
College of Science and Health
202 Keck Building
1731 E. 120th Street
Los Angeles, CA 90059
Telepono: (323) 357-3635
Fax: (323) 357-3493
email: candicegoldstein@cdrewu.edu

Harold Abramowitz, MFA
Assistant Professor
College of Science and Health
114 Keck Building
1731 E. 120th Street
Los Angeles, CA 90059
Telepono: (323) 357-3446
email: haroldabramowitz@cdrewu.edu

Enrico Rodrigo, PhD
Associate Professor
College of Science and Health
219 Keck Building
1731 120th East Street
Los Angeles, CA 90059
Telepono: (323) 563-5883
Fax: (323) 563-9363
email: enricorodrigo@cdrewu.edu

Raquelle Holmes, MBA
Program Coordinator
College of Science and Health
202 Keck Building
1731 E. 120th Street,
Los Angeles, CA 90059
Telepono: (323) 563-5933
Fax: (323) 357-3636
email: raquelleholmes@cdrewu.edu

Karagdagang Pagtuturo ng Faculty sa loob ng Pangkalahatang Pag-aaral
Victor Chaban, PhD, MS, Propesor
Monica Ferrini, PhD, MS, Associate Professor
Thomas R. Magee, PhD, Assistant Professor
Darlene Parker-Kelly, MS, Assistant Professor
Bikau Shukla, PhD, Assistant Professor
Nick Arce, MS, Adjunct
Angela Cranon-Charles, MA, Adjunct