Pre-Medical Academy Mission ng CDU

Ang CDU Pre-Medical Academy ay nagsusumikap upang maghanda ng mga mag-aaral na undergraduate na pumasok sa larangan ng propesyon sa kalusugan ng doktor sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mag-aaral ng isang matatag na pundasyon sa pangunahing mga agham habang nagbibigay ng isang kritikal na pagsusuri ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Estados Unidos. Naniniwala kami na ang pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos ay nangangailangan ng mga pinunong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na bihasa sa biology at pisyolohiya ng tao, kalusugan ng publiko, ekonomiya sa kalusugan, bioinformatics at pangangasiwa ng pangangalaga sa kalusugan. Bukod dito, nilalayon namin na sanayin ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa hinaharap na magpapagaan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan sa South Los Angeles County at mga katulad na pamayanan sa buong bansa.