Kakulangan ng Mga Propesyonal sa Pangangalaga sa Kalusugan sa California

"Ang kalusugan at kagalingan ng mga taga-California ay nakompromiso sa parehong isang makabuluhang kakulangan sa lakas-paggawa ng kalusugan at isang lumalagong pagkamatay sa pagitan ng mga pangangailangan ng populasyon at magagamit na serbisyo.

Sa partikular na pag-aalala: 

  • Hindi sapat na supply ng mga propesyonal sa kalusugan at mga trabahador sa harap, lalo na sa pangunahing pangangalaga, pag-iwas, kalusugan sa pag-uugali, at mga serbisyo na nauugnay sa pag-iipon 
  • Hindi napapabagsak na pamamahagi ng heograpiya, na may kaunting mga manggagawa sa kalusugan sa mga lugar sa kanayunan at panloob na lunsod na lunsod, at isang sobrang pagmamalabis ng ilang uri ng mga manggagawa sa mga lunsod o bayan
  • Limitado ang pagtutugma ng kultura at wika sa pagitan ng mga tagabigay at populasyon 
  • Mga hadlang sa ganap na paggamit ng mga manggagawa sa kalusugan at mga makabagong teknolohiya ”
     

Komisyon sa Workforce ng Kalusugan ng Hinaharap sa Kalusugan ng California, 2019

https://www.chcf.org/wp-content/uploads/2017/12/PDF-CaliforniaPhysiciansQRG2017.pdf

A