Mag-apply sa CDU Pre-Medical Academy

Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga aplikasyon para sa CDU Pre-Medical Academy para sa Fall Semester 2020.

Pakiusap pindutin dito upang mag-apply para sa CDU Pre-Medical Academy.

Lahat ng mga kinakailangang dokumento kasama ang mga transcript (hindi opisyal ok bago makapanayam) at mga titik ng rekomendasyon ay dapat na na-email sa premed@cdrewu.edu.

Inaalok ang mga pakikipanayam sa isang rolling basis. Hinihikayat ka namin na isumite ang iyong aplikasyon sa lalong madaling panahon.

Salamat sa iyong interes sa CDU Pre-Medical Academy!
Inaasahan namin na tulungan kang makamit ang iyong pangarap na maging isang pinuno sa pangangalagang pangkalusugan.