Porsyento ng mga tinanggap na mag-aaral sa mga paaralang medikal ng US ayon sa lahi / etnisidad, Akademikong Taon 2018-2019

SOURCE: AAMC

Porsyento ng mga medikal na matriculants ng US na nagpaplano na maglingkod sa isang hindi nabanggit na lugar ayon sa lahi / etnisidad, taong pang-akademikong 2018-2019

SOURCE: AAMC