Mag-apply sa CDU Pre-Medical Academy

Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga aplikasyon para sa CDU Pre-Medical Academy para sa Fall Semester 2020.

Pakiusap pindutin dito upang mag-apply para sa CDU Pre-Medical Academy.

Lahat ng mga kinakailangang dokumento kasama ang mga transcript (hindi opisyal ok bago makapanayam) at mga titik ng rekomendasyon ay dapat na na-email sa premed@cdrewu.edu.

Ang aplikasyon at lahat ng mga materyales sa aplikasyon ay dapat na natanggap ng Agosto 1, 2020.

Ang mga panayam ay bibigyan ng isang batayan. Hinihikayat ka naming isumite ang iyong aplikasyon sa lalong madaling panahon.

Salamat sa iyong interes sa CDU Pre-Medical Academy!
Inaasahan namin na tulungan kang makamit ang iyong pangarap na maging isang pinuno sa pangangalagang pangkalusugan.