Admission Kinakailangan

 • Nagpapakita ng interes na hinahabol ang karera sa gamot
 • Naipakita ang interes sa pakikipagtulungan sa mga komunidad na wala pang result
 • Isang minimum na GPA sa high school na 3.5 sa isang sukat na 4.0 (magsumite ng mga opisyal na transkrip)
 • Isang minimum na SAT Score ng 900 o isang ACT score na 22
 • Pagtanggap sa CDU (maaari mong isumite ang iyong mga aplikasyon nang sabay-sabay)
 • Kumpletong Application
 • 2 Sulat ng Rekomendasyon (1 guro ng high school, 1 propesyonal)
 • Personal Statement
 • Pakikipanayam (sa pamamagitan ng Zoom sa Abril 25, 2020)
 • Ang mga mag-aaral ay pinili sa Mayo sa bawat taong pang-akademikong
 • Graduation ng High School (dapat magsumite ng na-update na transcript bago ang pagpapatala)