Iskedyul ng Pag-ikot

Iskedyul ng aming Pag-ikot Sa Isang sulyap: Ang bawat taon ng pagsasanay ay nahahati sa mga bloke ng 13 na apat na linggo.

Unang Post-Graduate Taon:

Pangunahing Care

4 Blocks

Kalidad ng Pagpapaganda ng Pananaliksik

1 Block

Adult Inpatient

5 Blocks

Neuro

2 Blocks

Bakasyon

1 Block

Ikalawang Post-Graduate Taon:

Emergency Psychiatry

1 Block

Geriatric Psychiatry

1 Block

Adult Inpatient

5 Blocks

Child Inpatient

2 Blocks

Outpatient ng Bata at Kabataan

1 Block

Outpatient Psychiatric Clinic

2 Blocks

Bakasyon

1 Block

Third Post-Graduate Year:

Konsultasyon at Liaison

2 Blocks

Outpatient Psychiatric Clinic

10 Blocks

Bakasyon

1 Block

Ikaapat na Post-Graduate Year:

Mga elepante

12 Blocks

Bakasyon

1 Block