Pagsusumite Application.

Salamat sa iyong interes sa CDU COM Psychiatry Residency. Ang lahat ng mga aplikasyon sa aming programa at mga sumusuportang dokumento ay dapat isumite sa pamamagitan ng Electronic Residency Application System (ERAS). Susuriin ng aming Piniling Komite ang iyong nakumpletong application at aabisuhan ka sa katayuan ng iyong panayam.

Checklist ng application
Upang makumpleto ang aming proseso ng aplikasyon, ang lahat ng mga sumusunod na materyales ay dapat makumpleto at isumite sa pamamagitan ng ERAS:

  • Transcript ng medikal / osteopathic na paaralan
  • MSPE (sulat dean) mula sa medikal / osteopathic na paaralan
  • Sariling opinyon
  • Kurikulum bitey
  • USMLE Transcript: Ang pagpasa ng marka sa USMLE Step I at Hakbang II (Klinikal na Kaalaman at Klinikal na Kasanayan) ay kinakailangan para sa lahat ng mga trainees bago magsimula ng isang CDU / COM GME program. Upang matugunan ang kahilingan na ito, dapat na maipasa ng mga aplikante ang USMLE Step II (CK at CS) bago paglalagay sa mga listahan ng order ng ranggo ng CDU / COM (bago ang kalagitnaan ng Pebrero).
  • Tatlong titik ng rekomendasyon. Hindi bababa sa isang liham ang kailangang maging mula sa isang psychiatristang guro na maaaring direktang magkomento sa iyong klinikal na pagganap sa saykayatrya (isang departamento ng sulat mula sa departamento ng iyong psychiatry sa bahay ay hindi inaasahan; mga titik mula sa mga indibidwal na mga miyembro ng guro ay ginustong.) Ng natitirang mga titik, hindi bababa sa kailangan ng isa mula sa isang di-psychiatrist na magkomento nang direkta sa iyong klinikal na gawain sa isang iba't ibang specialty tulad ng pedyatrya, OB / GYN, gamot, atbp.

Karagdagang mga kinakailangan para sa mga nagtapos ng internasyonal na mga medikal na paaralan (maliban sa Canada) at 5th Pathway Students:

Proseso ng Panayam:

Ang mga panayam ay hindi maaaring naka-iskedyul hanggang ang lahat ng kinakailangang dokumento na nakalista sa itaas ay natanggap. Responsibilidad ng bawat aplikante upang matiyak na ang kanyang aplikasyon ay kumpleto.

  • Ang mga araw ng panayam ay gaganapin mula sa kalagitnaan ng Oktubre hanggang unang bahagi ng Pebrero. Ang mga aplikante na dumarating para sa mga panayam ay iniimbitahan na unang matugunan ang isang grupo ng mga kasalukuyang residente sa isang lokal na restaurant sa gabi bago ang pakikipanayam.