Makipag-ugnay sa

Gul Ebrahim, MD
Direktor ng Programa
Psychiatry Residency Program
gulebrahim@cdrewu.edu
| Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th St., Los Angeles, CA 90059

Alejandra Meneses, MS
Tagapangasiwa ng Programa ni Sr.
Psychiatry Residency Program
alejandrameneses@cdrewu.edu
(323) 563- 9378 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th St., Los Angeles, CA 90059

Para sa mga katanungan sa aplikasyon, mangyaring tingnan muna ang Application FAQ na Kinakailangan ng Application at ang Paano Mag-apply ng mga pagpipilian sa menu