Mga Madalas Itanong Para sa Mga empleyado ng CDU

Sino ang aking contact person sa HR?

Kung nagtatrabaho ka para sa mga sumusunod na departamento makipag-ugnay kay Charles Bugarin sa charlesbugarin@cdrewu.edu o tumawag sa (323) 563-5834

 • Ugnayang Pang-akademiko

  • Opisina ng Provost
  • Services Student
  • Pag-enrol / Tulong sa Pananalapi
  • Magparehistro
  • Mga Programa ng Pipeline
  • Health Sciences Library
 • Paaralan ng Nursing
 • College of Medicine
 • Oasis Clinic

Kung nagtatrabaho ka para sa mga sumusunod na departamento makipag-ugnay kay Robbin Devine-Henry sa robbindevinehenry@cdrewu.edu o tumawag sa (323) 563-4989

 • Tanggapan ng Pangulo
 • Pananalapi / Payroll
 • College of Science and Health
 • Pangangasiwa / Pagpapatakbo kasama ang IT, Panganib / Mga Pasilidad / Kaligtasan sa Campus
 • Istratehikong Pagsulong
 • Pananaliksik

Para sa pangkalahatang mga katanungan sa HR o upang isumite ang iyong Ipadala ang mga Telecommute Forms hrdept@cdrewu.edu.

 

Para sa mga empleyado ng CDU