RN-BSN Curriculum

Ang programa ng RN sa BSN ay kasalukuyang nag-aalok ng magkasabay na mga track at may mga pakikipagsosyo sa Compton College at sa Los Angeles Southwest College.

Compton Concurrent Spring

Compton Concurrent Fall

LASW Kasabay na Spring

Compton Concurrent Fall

Post-Licensure Program