Mga Madalas Itanong

 • Gaano katagal ang programa ng RN hanggang BSN?
  Karamihan sa mga mag-aaral sa post-licensure ay makumpleto ang programa sa tatlong semestre. Karamihan sa mga magkakasabay na mag-aaral ay makumpleto ang programa sa mga buwan ng 28, marunong sa pagpasa ng NCLEX at maging lisensyado bilang isang Rehistradong Nars.
 • Maaari ko bang magtrabaho habang ako ay nasa programa ng RN sa BSN?
  Nangangailangan ng makabuluhang oras ng pag-aaral ang nag-aaral sa paaralan. Hinihikayat namin ang bawat estudyante na tasahin ang kanilang kakayahang magtrabaho, mag-aral at magbalanse ng iba pang mga pangako.
 • Kailan matugunan ang mga klase?
  Ang mga klase ng programa sa post-licensure ay nakakatugon sa Huwebes hanggang Linggo sa isang linggo ng bawat buwan.
  Ang sabay-sabay na track para sa mga mag-aaral na pre-lisensya ay nakakatugon sa dalawang Sabado sa isang buwan.
 • Ano ang aking pagkakataon ng pagpasok sa programa ng RN sa BSN?
  Karamihan sa mga mag-aaral na nakakatugon sa minimum na mga kinakailangan sa pagpasok ng programa kabilang ang isang minimum na GPA 2.5, at nakakatugon din sa mga kinakailangan sa pagpasok sa unibersidad ay tatanggapin sa programa. Tingnan ang mga kinakailangan sa pagpasok dito https://www.cdrewu.edu/SON/RN-BSN/AdmissionsRequirements