Mga Madalas Itanong

  • Gaano katagal ang programa ng RN sa BSN?

Malalaman ng karamihan sa mga estudyante ang programa sa labindalawang hanggang labinlimang buwan.

  • Maaari ko bang magtrabaho habang ako ay nasa programa ng RN sa BSN?

Nangangailangan ng makabuluhang oras ng pag-aaral ang nag-aaral sa paaralan. Hinihikayat namin ang bawat estudyante na tasahin ang kanilang kakayahang magtrabaho, mag-aral at magbalanse ng iba pang mga pangako.

  • Kailan matugunan ang mga klase?

Karamihan sa mga klase ay nakakatugon sa lingguhan

  • Ano ang aking pagkakataon ng pagpasok sa programa ng RN sa BSN?

Karamihan sa mga mag-aaral na nakakatugon sa minimum na mga kinakailangan sa pagpasok ng programa kabilang ang isang minimum na GPA 2.5, at nakakatugon din sa mga kinakailangan sa pagpasok sa unibersidad ay tatanggapin sa programa. Tingnan ang mga kinakailangan sa pagpasok dito https://www.cdrewu.edu/SON/RN-BSN/AdmissionsRequirements