Pagsusulit sa Sertipikasyon ng FNP

Ang mga nagtatapos ng specialty ng FNP ay karapat-dapat na kumuha ng pagsusulit sa sertipikasyon mula sa alinman sa American Nurses Credentialing Center (ANCC) upang makakuha ng kredensyal ng FNP-BC; o kumuha ng pagsusulit sa sertipikasyon sa pamamagitan ng American Association of Nurse Practitioners (AANP) upang makakuha ng kredensyal ng NP-C.

Proseso ng Sertipikasyon at Paglilisensya ng FNP

ANCC Certification

AANP Certification